Turnaj Hlídky

2. Oficiální online turnaj Dračí Hlídky

2. Oficiální online turnaj Dračí Hlídky

ZÁKLADNÍ INFO

O CO JDE
Na této online akci máte možnost zahrát si napínavé dobrodružství v RPG systému Dračí Hlídka.  Protože je to turnaj, bude stejný stejný příběh odehrávat ve stejném čase větší množství družin. Na základě toho, jak si povedou (viz kritéria dále) pak bude rozhodnuto o vítězích. Svým způsobem však vyhrává každý, protože cílem akce je především užít si zábavné odpoledne s přáteli a prožít při tom zajímavý příběh. 

PRO KOHO JE AKCE URČENA
Akce je připravována především pro aktivní hráče Hlídky a její fanoušky. Postavy budou začínat na 3. úrovni a tak je předchozí znalost pravidel velkou výhodou. Lidé, kteří Hlídku nehráli se mohou zúčastnit v případě, že zůstanou volná místa v registraci (pod podmínkou, že si před hrou nastudují aspoň základy svého povolání v LITE verzi na webu Hlídky – sekce Produkty).

Ostatní (nehrající fandové) budou mít možnost sledovat hru jednotlivých družin online (pokud s tím bude daná družina před hrou souhlasit). 

KDY SE HRAJE
Turnaj se uskuteční dne 14.5.2022 (sobota) od 13:00 do 18:30.

KDE SE HRAJE
Celá akce se bude odehrávat prostřednictvím aplikace Discord na speciálním kanále. Odkaz na něj bude zveřejněn v dostatečném předstihu. Vřele doporučujeme, abyste se připojili už půl hodiny nebo hodinu před začátkem hry a vyzkoušeli si, že vám běží správně nastavení mikrofonu atd. Pokud ještě Discord účet nemáte, vytvořte si jej na www.discord.com.

Do místností (kanálů), kde se bude turnaj odehrávat, budou mít vstup vypravěči, družina, posluchači (pokud to družina dovolí) a také několik hodnotitelů (půjde o nezávislé vypravěče z týmu, kteří budou mít za úkol zvýšit objektivitu finálního hodnocení sledováním všech družin během hry = aby hodnocení neprováděl jen vypravěč, který má družinu na starosti a nemá možnost posoudit výsledky ostatních).

Posluchači mohou vstupovat do kanálu družin pouze v případě, pokud s tím souhlasí družina i PJ. Stejné je to i s případným nahrávaním a zveřejňováním záznamu hry (možno pouze s předchozím souhlasem všech hrajících).

Hráči mají vstupovat pouze do místností, které patří jejich družině. Cestování mezi kanály není hráčům dovoleno (technicky ano, ale pravidly se zakazuje).

REGISTRACE
Abyste se mohli turnaje zůčastnit, je nutné se registrovat – KLIKNUTÍM ZDE – nebo prostřednictvím odkazu https://forms.gle/7xPsErJG7uGPfDE96.

Organizátoři si vyhrazují právo zasahovat do sestav družin a rozhodovat o jejich účasti či neúčasti v turnaji.

FORMÁT
Turnaj bude jednokolový (tj. po konci odehrání daného bloku se bude rozhodovat o “vítězi”). Čtyři vítězné družiny navíc dostanou možnost odehrát si ještě dodatečnou (bonusovou) část na HlídConu v Praze. Ostatní družiny budou mít stejnou možnost (nesoutěžně) po HlídConu opět online.

KOMUNIKACE
Veškerá přípravná komunikace před turnajem bude s družinami probíhat skrze jejich “kapitány” (mluvčí družiny).

Hráči, kteří neměli v době přihlášení družinu, budou k volným družinám přiřazeni a uvedeni do kontaktu s jejích kapitánem. Pozvánky dostanou jednotliví členové družin nejpozději týden před turnajem od organizátorů.

VYPRAVĚČI:
O rozdělení vypravěčů mezi jednotlivé družiny rozhodne los. Ten se provede týden před začátkem turnaje (7.5.2022) online formou a obratem bude zveřejněn.

HERNÍ PRAVIDLA

Turnaj se bude hrát dle pravidel Dračí Hlídky 1.1 s aplikací posledních errat stažitelných na webu Dračí Hlídky (sekce Ke stažení). Pokud hrajete dle verze 1.0, vypravěč vám v případě potřeby pomůže.

DRUŽINA
Turnaje se zúčastní družiny v maximálním počtu 5 hráčů. Pokud někdo z družiny nenastoupí, může nastoupit náhradník, případně může hrát družina v menším počtu.

Pokud se družina hlásí do turnaje v menším počtu než 5, bude organizátory doplněna do plného počtu. Pokud by nebylo dost hráčů, je možné hrát v původní (menší) sestavě.

POSTAVY
Všechny postavy začínají na 3. úrovni (aby mohly lépe využít možností, které hra nabízí). Příběhově se postavy navzájem znají a už se na nějakém předchozím dobrodružství setkaly.

Rozdělení ras a povolání jednotlivých postav náleží hráčům. Můžete si domluvit družinu dle vlastního uvážení. Dobrodružství bude dohratelné všemi profesemi (tj. např. pokud nebudete mít zloděje či kouzelníka, ale pouze družinu válečníků, půjde příběh dohrát – i když může vyžadovat přesvědčení / najmutí NPC, které vám pomůže případnou situaci vyřešit). Nestane se však, že “špatnou” volbou profese nebude příběh dohratelný žádným způsobem.

Při tvorbě postavy budete mít k dispozici 20 “atributových bodů”. Ty můžete investovat do jednotlivých vlastností dle pravidel tvorby postavy (alternativní verze – str. 34) dle vlastního uvážení.

Do konce dubna budou navíc na webu Hlídky umístěny předpřipravené postavy. Ty můžete využít v případě, že se nechcete zdržovat tvorbou netypických postav.

DŮLEŽITÉ: Vzhledem ke třetí úrovni si nezapomeňte zlepšit základ dvou atributu (a připište si tuto informaci do poznámky).

Na životy získané při přestupu úrovně (2 a 3) se nehází. K jejich výpočtu použijete jako výsledek hodu kostkou fixní číslo 3.

POZNÁMKA: V turnaji platí, že každý hráč může reprezentovat vždy jen jednu postavu (není možné hrát např. ve třech hráčích s tím, že někteří budou odehrávat více postav).

Všechny vytvořené postavy je nutné týden před turnajem doručit vypravěči ke kontrole. Neověřené postavy nemohou v turnaji hrát.

 • PENÍZE
  Každá postava má na začátku hry k dispozici “jen” fixní částku 100 zl. Za tuto částku si může před hrou nakoupit potřebné vybavení.

Peníze lze v rámci družiny sdílet (někdo se vzdá svých ve prospěch jiného) = TOTO JE NUTNO UVÉST DO DENÍKU JAKO POZNÁMKU. Při nákupech je potřeba zohlednit specifické podmínky uvedené u Zbraní a zbrojí či u Magických předmětů.

 • VYBAVENÍ
  Postava má na začátku hry veškeré základní vybavení uvedené u jejího povolání. Další vybavení lze nakupovat dle vlastního uvážení za ceny uvedené v pravidlech. Prodávat lze vybavení (i vše ostatní) za 3/4 jejich nákupní ceny.
 • ZBRANĚ A ZBROJE
  Jako “základ” je povolena nejvýše kroužková zbroj. Je povolen nejvýše dřevěný štít (+2). Je povolena jedna zbraň pro boj tváři v tvář a jedna střelecká (pokud na to má postava dostatek peněz). Pokud je zbraň či štít magický (alchymistický výrobek – viz níže), může mít samozřejmě číslo o 1 vyšší (viz daný alchymistický předmět).
 • MAGICKÉ PŘEDMĚTY
  Každá postava (má-li dostatek financí) si může před začátkem dobrodružství koupit magické vybavení (nejvýše jeden alchymistický předmět nebo nejvýše tři lektvary či dýmovnice – viz. ceník v Pravidlech pro vypravěče).
 • DOVEDNOSTI A ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI
  Postavy si určí dle vlastního uvážení, co chtějí umět (máte odpovídající počet dovednostních bodů pro 3. úroveň).
 • KOUZLA A MAGIE
  Kouzelník si může vybrat odpovídající počet kouzel, alchymista své recepty, klerik prosby atd. Nezapomínejte na to, že pro specifická kouzla či předměty je nutné ovládat patřičný obor, školu či nauku. Kouzelníci se navíc mohou naučit jen ta kouzla, na které mají na třetí úrovni dostatek many.

Pokud máte zvířecího přítele (tedy i schopnost, která ho umožňuje), musí být rovněž popsán v OD.

 • ALCHYMISTICKÁ MANA
  Alchymista má u sebe manu a suroviny odpovídající dvojnásobku daného pravidly pro první úroveň postavy. Před začátkem hry si může s použitím výše uvedeného vyrobit předměty dle vlastního uvážení (tyto předměty se berou jako automaticky úspěšně vyrobené).
 • KOUZELNÍK A HRANIČÁŘ
  Jestliže si zvolí schopnost potřebnou pro vlastnictví magického přítele nebo zvířete, mohou ho mít.
 • KLERIK
  Hráči kleriků si mohou vybrat z Pantheonu bohů v pravidlech pro vypravěče. Po předchozí dohodě s vám určeným PJem je možné reprezentovat i jiné bohy. Volba boha se provádí před hrou.

PŘÍBĚH A ZASAZENÍ DRUŽINY DO NĚJ
Příběh dobrodružství se bude odehrávat v oficiálním světě Dračí Hlídky jménem Domovina, konkrétně v jeho Othionském království (mapu můžete najít na webu v sekci Ke Stažení – Svět Domovina). Roční období (může ovlivnit vaše rozhodování o vybavení) bude odpovídat reálnému – tedy začátek května. Počasí je toho roku poměrně příjemné a noční mrazy i sníh už jsou nějaký čas pryč.

HODY A VLIV NÁHODY
Klasický vliv náhody (v útoku, při úspěchu kouzlení atd) bude samozřejmě ovlivňovat výsledky boje a různé herní situace. V rámci turnaje však budou vypravěči oprávněni korigovat následky hodů v kritických příběhových okamžicích. Není cílem, aby špatný hod rozhodl o celkovém úspěchu družiny v příběhu.

Co to znamená? Pokud budete mít celou hru skvělé nápady a budete velmi dobře postupovat dobrodružství, nenechá vás PJe “zlomit si vaz” kvůli jednomu špatnému hodu. Pokud by k tomu došlo, pouze vám situaci výrazně ztíží a dá vám šanci najít jiné řešení. Samozřejmě za předpokladu, že jste se do situace nevmanévrovali sami hloupými chybami (viz skvělé nápady a dobrý postup v dobrodružství).

ROLEPLAY
Interakce s cizími postavami bude probíhat formou roleplayingu. Tj. hod na úspěch někoho přesvědčit, zastrašit, případně z něj získat informace a podobně bude především o tom, jak danou situaci RP odehrajete. Výsledek hodu kostkou tedy nebude jediným kritérium úspěchu (můžete jim sice danou scénu vyřešit, ale přípravíte se o bonusové body za roleplay).

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA TURNAJE

Hodnocení her na hrdiny je samo o sobě oxymoron. Faktem je, že vyhrává každá družina, které se podaří splnit úkol (zadání příběhu).

Cílem akce je tedy především to, abyste si vy i my užili hru.

Pro účely turnaje se však pokusíme maximálně objektivně (s ohledem na nějaké metriky) “poměřovat” jednotlivé družiny mezi sebou a najít mezi nimi “nejlepší”.

Kritéria, která při tom budeme zohledňovat:

1) Splnění úkolů a odhalení jednotlivých částí příběhu
2) Roleplay a odehrávání postavy
3) Přežití jednotlivých členů družiny
4) Čas, za který se podaří úkoly vyřešit (v případě, že by více družin vyřešilo stejně velký kus zápletky a odehrávali by stejně kvalitně RP).


F.A.Q. aneb nejčastější otázky a odpovědi

ALCHYMISTA

Jak se počítá cena pro alchymistický kouzelný lovecký luk?
Pjové si s vámi domluví detaily; výroba vlastním alchymistou vychází na 22.03 zl

Jaké má magický luk parametry?
Dle pravidel : Útočnost i Zranění jsou u kouzelného luku o +1 vyšší nežli u původní zbraně. Pokud šlo o krátký luk, bude mít nově atributy 5/+1/+0, lovecký luk 6/+3/+0 a dlouhý luk 8/+4/+0. Všechny mají navíc o 30 sáhů delší dostřel než jejich nemagické varianty. V ostatních parametrech je tento luk stejný jako všechny ostatní.

Můžu mít čarovný dřevěný štít?
Ano, pokud za něj zaplatíš a budeš ho tak mít jako svůj jediný magický předmět.

Alchymistův kouzelný luk střílí šípy: jsou považovány za magické ohledně rezistencí?
Ano, jsou.

Které zbraně lze použít s Obratným ostřím?
Tesák, Krátky meč, Kord, Šavle, Široký meč, Rapír, Meč bastard, Dlouhý meč a Obouruční meč

Může si alchymista do začátku hry nakoupit za své peníze suroviny a magy?
Ano

Může před začátkem děje alchymista vyrábět předměty?
Ano. Během předchozího putování měl alchymista čas vyrábět magické předměty.

Kolik na začátku stojí 1 surovina? Kolik stojí 1 mana?
Dle ceníku v pravidlech : 1 mana 3 st, 1 surovina 3 md
Alchymista má na začátku hry jen základní truhlu (omezená kapacita many a surovin – viz níže):
Základní truhla: 200 many 500 surovin

KOUZELNÍK

Jak moc silné může být kouzlo sugesce? (můžu vsugerovat někomu, že má strach z něčeho?)
Ano, je to možné. Jedná se však o jednoduché (surové) pocity. Čím větší snaha o složité podmínky kouzla, tím větší šance na odchylku v očekávaném efektu.

Najdi předmět: Když v dosahu při vyvolání daný předmět není a kouzelník se pohybuje, bude se spolu s kouzelníkem pohybovat i detekce nebo kouzlo okamžitě skončí?

Platí následující formulace:
Při sesílání kouzla je nutné se soustředit na vzhled hledané věci (představit si, jak vypadá). Je-li v okamžiku seslání v dosahu, dokážeš určit její polohu (směr, vzdálenost i přesné místo, kde se nachází). Pokud je podobných předmětů v dosahu více, kouzelník vždy vycítí ten, který je mu nejblíže.

V případě, že se kouzelník pokusí najít předmět, který nikdy předtím neviděl (a zná ho třeba jen z vyprávění), zvyšuje se obtížnost seslání kouzla na 8.

ZLODĚJ

Bude většina dovedností považována za znalostní (tak jak to bylo na nástřelu zástěny)?
Část (cca 1/5 ) z nich ano. Budou upřesněny v dalších hodinách.

KLERIK

Můžu mít na turnaj boha, který není v PPZ?
Pokud se dohodne s PJem tak ano. Vypravěči budou mít instrukce, jak k tomu přistoupit.

Jsou posvěcené zbraně zároveň magické? (z pohledu rezistencí a slabin nestvůr)
Ne. Jedná se o samostatný efekt (má jinou podstatu).


KONTAKT

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, použijte prosím email dracihlidka@gmail.com a do subjektu uveďte slovo TURNAJ. Stejně tak můžete použít Discordový kanál Dračí Hlídky jménem 2-online-turnaj-dh.

* Tým Hlídky si vyhrazuje právo upravit tyto pravidla dle potřeb vzniklých v průběhu příprav.