Generátor příběhů

Pomocný nástroj PJe

Vygenerovat další


Když jde jeden z hrdinů po ulici nebo je z jiných důvodů zrovna sám, narazí do něj umírající muž, něco mu předá, řekne pár slov a umře.
Jeden z padouchových poskoků (cíleně nebo omylem) vyprovokuje družinu k pronásledování a tak je zavede do dějiště dobrodružství.
Někdo si jednu z hráčských postav splete s někým jiným a osloví ji.
Ráno se jedna nebo více hráčských postav probudí s tím, že si nepamatují, kde jsou a jak se tam dostali.
Další klasická zápletka je Starý přítel, kamarád z dětství hrdiny, který se objeví jedním z mnoha různých způsobů a zatáhne tak hrdinu do příběhu.

Hrdinové nutně potřebují vymyslet způsob, jak uzavřít příměří v nějakém konfliktu (ať už ozbrojeném či diplomatickém).
Hráčská postava nebo cizí postava důležitá pro družinu byla zajata padouchem nebo zatčena strážci pořádku. Družina musí přijít na způsob, jak přítele osvobodit.
Postavy musí přijít na způsob, jak se dá zničit nebezpečný artefakt, než padne do rukou padoucha, který po něm pase.
Hrdinové musí vstoupit do nezmapované oblasti a prozkoumat ji. Mohli by se snažit nakreslit mapu; najít někoho, kdo v oblasti dřív zmizel; nebo odhalit, co je pravdy na legendách o skrytém bohatství.
Hrdinové musí ochránit někoho důležitého před útočníky. Může jít třeba o bohatého kupce, který se bojí vrahů, nebo o celou vesnici ohrožovanou tlupou banditů.

Vygenerovat další