Generátor příběhů

Pomocný nástroj PJe

Vygenerovat další


Tato zápletka je docela přímočará; hrdina se dozví, že jeho nejstarší nepřítel se vrátil a zase aktivně splétá své plány. Hrdina to bude přirozeně chtít vyšetřit a vstoupí tak přímo do tvého příběhu.
Ráno se jedna nebo více hráčských postav probudí s tím, že si nepamatují, kde jsou a jak se tam dostali.
Jeden z padouchových poskoků (cíleně nebo omylem) vyprovokuje družinu k pronásledování a tak je zavede do dějiště dobrodružství.
Někdo si jednu z hráčských postav splete s někým jiným a osloví ji.
V této klasické zápletce hrdina narazí na útržek dlouho ztracených vědomostí, který slibuje velký poklad nebo zisk.

Hrdinové musí ochránit někoho důležitého před útočníky. Může jít třeba o bohatého kupce, který se bojí vrahů, nebo o celou vesnici ohrožovanou tlupou banditů.
Celá družina se octla v zajetí. Musí se seznámit s ostatními vězni a možná i s hlídači a prozkoumat své vězení, aby mohli vymyslet úspěšný plán útěku.
Jeden z hrdinů byl křivě obviněn ze závažného zločinu. Družina musí najít přesvědčivé důkazy o jeho nevině.
Hráčská postava nebo cizí postava důležitá pro družinu byla zajata padouchem nebo zatčena strážci pořádku. Družina musí přijít na způsob, jak přítele osvobodit.
Postavy musí přijít na způsob, jak se dá zničit nebezpečný artefakt, než padne do rukou padoucha, který po něm pase.

Vygenerovat další