Generátor příběhů

Pomocný nástroj PJe

Vygenerovat další


Někdo si jednu z hráčských postav splete s někým jiným a osloví ji.
Mentor jedné z postav těsně před svou smrtí postavě předá důležitý předmět (dopis, artefakt, pečetní prsten...) spolu se svým posledním přáním, kterým je splnění jistého úkolu.
Jeden z padouchových poskoků (cíleně nebo omylem) vyprovokuje družinu k pronásledování a tak je zavede do dějiště dobrodružství.
Ráno se jedna nebo více hráčských postav probudí s tím, že si nepamatují, kde jsou a jak se tam dostali.
Tato zápletka je docela přímočará; hrdina se dozví, že jeho nejstarší nepřítel se vrátil a zase aktivně splétá své plány. Hrdina to bude přirozeně chtít vyšetřit a vstoupí tak přímo do tvého příběhu.

Hráčská postava nebo cizí postava důležitá pro družinu byla zajata padouchem nebo zatčena strážci pořádku. Družina musí přijít na způsob, jak přítele osvobodit.
Družina je nucena cestovat přes nebezpečnou oblast (džungli, poušť, zakletý les), kde si budou muset poradit s nepříznivým počasím, nedostatkem zdrojů a s místní ne zrovna přátelskou faunou a flórou.
Jeden z hrdinů byl křivě obviněn ze závažného zločinu. Družina musí najít přesvědčivé důkazy o jeho nevině.
Hrdinové nutně potřebují vymyslet způsob, jak uzavřít příměří v nějakém konfliktu (ať už ozbrojeném či diplomatickém).
Hrdinové musí vstoupit do nezmapované oblasti a prozkoumat ji. Mohli by se snažit nakreslit mapu; najít někoho, kdo v oblasti dřív zmizel; nebo odhalit, co je pravdy na legendách o skrytém bohatství.

Vygenerovat další