Dračí Hlídka

12.3.2021

Ahoj všichni,
Pokud se účastníte zítřejšího 1. online turnaje Dračí Hlídky, využijte tuto událost a stavte se na finální shrnutí informací.
Zopakujeme tam znovu vše, co byste měli vědět a dostanete možnost získat odpovědi na případné zbývající otázky.
Těšíme se na vás
Tým Hlídky

PS: Autorem této nádherné ilustrace je Yiri Kus, který maloval i obálku nové knihy monster 🙂 Tu ostatně uvidíte v prvním intru už příští týden 😉 Děkujeme Jirko!!

Title: DH – Předturnajové shrnutí
Time: Mar 12, 2021 6:00:00 PM

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTEyNzg5ODAtNzUxZS00ZGQwLWE5NWEtNWE1ZmQ4N2RhOWU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22546b39e9-78ff-405d-b00c-688e59a8d4dc%22%2c%22Oid%22%3a%22d00c1a92-2aaf-42fc-bc2c-63b4017a91d0%22%7d