Akademie vypravěčů #8: Jak hrát cizí postavy

Koná se: 11. - 11.3. 2021

V dalším díle akademie vypravěčů se zamyslíme nad NPC postavami, způsobem jak je hrát, jak za ně rozhodovat a plánovat jejich akce. Podíváme se také na to, jak udělat hru zajímavější a napínavější.

Lektor: Jožka Kundrát

Přihlásit se 0
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášený.

Název události Akademie vypravěčů #8: Jak hrát cizí postavy
Maximální počet lidí Není znám nebo omezen
Čas akce (začátek a konec) 11. - 11.3. 2021
Základní informace Začínáme ve čtvrtek 11.3. od 19:00, připojit se můžete přes tlačítko na FB události nebo přes tento odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_OWRlMTZlNmEtMDQ5Mi00MTc4LWJiNzUtOTdlNWQ4MmY4YzZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22546b39e9-78ff-405d-b00c-688e59a8d4dc%22%2c%22Oid%22%3a%22d00c1a92-2aaf-42fc-bc2c-63b4017a91d0%22%7d
Místo
MS Teams
Typ události Oficiální (pořádaná týmem DH)
Počet přihlášených 0
Seznam přihlášených