Ke stažení

Ke stažení

Užitečné věci pro tvou potřebu

Stále usilovně pracujeme na doplňování obsahu ke stažení. Pro přehlednost jsme Vám ho setřídili do několika kategorií :

Archiv dobrodružství – Kontaktovali jsme desítky PJů, kteří vytvořili kvalitní příběhy a byli ochotni se o ně podělit. Postupně je zpracováváme do jednotného standardu pro rychlou orientaci vypravěče. Díky tomu se dostanete k obsahu, který byste jinak těžko hledali. Archiv budeme samozřejmě stále doplňovat a vybírat to nejlepší, co bude k nalezení.

Nástroje a Aplikace – Pokud si chcete vytvořit postavu, simulovat boj nebo mít k ruce magickou knihu, stačí si stáhnout aplikaci.

Herní dodatky a vylepšení – Do pravidel se snažíme vložit jen to, co je opravdu nezbytné. Hra se však neustále vyvíjí. Proto zde naleznete nová kouzla, bestiář, herbář a spoustu dalšího.

Promo Dračí Hlídky – V této sekci najdete wallpapery, bannery a podobné propagační věci s motivem Dračí Hlídky. Snad se Vám budou líbit a zaujmou i potencionální nové hřáče.

Pokud máte sami něco zajímavého, prosím, ozvěte se. Pomůžete nám tak dále vylepšovat tuto sekci. Děkujeme Vám.

Turnajové dobrodružství

Dobrodružství je určeno pro pokročilou družinu. Odehrává se v horách a v podhůří. Točí se kolem podivných událostí, které vygradovaly v nenávist mezi trpaslíky a lidmi. Postavy musí rychle sesbírat dost informací a správně je poskládat, aby dokázali identifikovat příčinu toho všeho a zabránit nejhoršímu.

Kdesi v dálce zahřmělo. O chvíli později se dunění prohnalo mezi skalami. Postarší trpaslík pohlédl ustaraně k nebi a hned zase zpět do temné jeskyně. Ležel tu už nějakou chvíli. Levou nohu měl ošklivě poraněnou a obvazy prosakující krví. Tupá bolest mu pulzovala v ráně a všiml si, jak se mu třesou ruce. Křečovitě v nich svíral křesadlo. Zápalná šňůra se na zemi před ním klikatila kamsi do šera. Zevnitř štoly se ozývaly zvonivé údery krumpáče o skálu. „Jak dlouho ještě?“, pomyslel si. Už teď jeho přátelé kopali déle, než byl schopen uvěřit, že vůbec bude možné. Uvědomil si, že asi zná důvod. Ta bytost, kterou v hlubinách dolu objevili, nahoru nespěchala. Jistě si dala záležet na utrpení všech, kdo ve štolách pracovali. Pořád před sebou viděl zlověstná světélka v očích toho monstra.
Zvuky z jeskyně konečně utichly. Jeho vrásčitá tvář se uvolnila nadějí. Povedlo se! Teď jen odpálit nálože a to prokleté místo se může navždy uzavřít!
„Neéé! Fjorne!“, ozvalo se náhle a tmou jeskyně prolétl oslnivý modrý záblesk.
„Bohové“, zašeptal tiše a uvědomil si, že je pozdě. Pokusil se vstát, ale nebyl toho schopen. Nedokázal jim pomoct.
„Při slávě našich otců, nech nás to zastavit“, zachrčel tichou modlitbu, zatímco se potýkal s křesadlem. V další vteřině přeskočila jiskra a doutnák začal rychle hořet. Trpaslík se pak s vypětím sil odplazil dál od ústí jeskyně. Opřel se o hrubě opracovaný kámen a sledoval, jak prskající plamínek mizí ve štole. Hlavou se mu hnaly myšlenky, zda jeho přátelé stihli to, co měli. Zda sudy s prachem dostali na svá místa. Ti přátelé, kteří jej před pár hodinami vytáhli z hlubiny a zachránili mu život. Ti, kteří teď musí být obětováni..
Jasný záblesk ozářil horské štíty a ozvala se ohlušující rána . Kameny a prach padaly všude kolem. Spad zasáhl i nebohého trpaslíka. Ležel teď nedaleko zavaleného vchodu, pokrytý šedým prachem. Než omdlel, pocítil úlevu. Že uspěl a že to, co našli, zůstane navždy uvězněno v temnotách...

Stáhnout 
(22. 1. 2017 - 2,62 MB)

Volné dobrodružství

Dobrodružství bylo testováno s pěti postavami okolo čtvrté úrovně. Odehrává se na nerovné krajině, plné polí a menších pahorků. V této klidné krajince, se však odehrálo něco zlověstného a místní se bojí chodit do vinných sadů. Je jen na postavách zjistit příčinu toho všeho.

Fazulov je poklidná víska v Ostrožském kraji. Její obyvatelé se věnují hlavně pěstování vína a jeho popíjení. Loni se však mezi vinohrady stal zlý skutek, který obyvatelům dodnes nahání strach. Vezme družina práci, ze které se vyklube docela slušná šlamastyka?

Stáhnout 
(27. 1. 2017 - 1,48 MB)

Volné dobrodružství

Dobrodružství je navrženo pro sehranou družinu (hráči středně pokročilí), která ráda pátrá a nebojí se postavit prvnímu stínu, který na ně vybafne. Co nemá družina dobrodruhů na výši úrovně a životaschopnosti, na to může vyzrát týmovým duchem. Příběh lze jednoduše upravit pro menší počet hráčů než je očekávaná sestava.

Družina přichází do vísky Desetiolší, kde se před večerem ubytuje. Druhého dne zrána, o svátku zimního Slunovratu, se družina spolu s procesím asi o 100 lidech vydá na horu Svatyni, kam ponesou skromné obětiny bohu Žírnovi. Protože je cesta namáhavá, začne se procesí trhat na menší skupinky. Toho využijí hladoví hejkalové a některou z menších skupin napadnou.

Družina hráčů se zúčastní boje a je již jen na hráčích, zda se vydají po stopách hejkalů nebo zůstanou s procesím a budou ho chránit po zbytek cesty. Po obřadu na hoře Svatyni a zpáteční cestě, se ve vsi všichni dozvědí, že zde zbytek hejkalů vyraboval statky. Dobrodruzi se mohou pokusit najít rabující hejkaly a drobně si přivydělat. Za 10 a více hlav hejkalů mohou od zemana dostat odměnu. Zatímco se dobrodruzi zotavují z bojůvek s hejkaly, zjistí, že do kraje přicestovala tříčlenná družina trpaslíků.

Zeman je zvědavý, co tu pohledávají. Proto pozve dobrodruhy i trpaslíky na večeři k sobě na tvrz. Na této večeři mohou dobrodruzi zjistit, že trpaslíci pátrají po památce svých předků, kteří kdysi na úbočí Jezerní hory žili. Zeman pověří družinu doprovázením trpaslíků a zároveň je jmenuje svými špehy.

Na Jezerní hoře zjistí, že starý lom je znovu obydlený a velké dědictví trpaslíků, Černá kovadlina, je možná využívána novými obyvateli. Je jen na hráčích, kudy se bude příběh vyvíjet a jaký bude závěr
dobrodružství.

Stáhnout 
(8. 3. 2017 - 880,21 KB)

Volné dobrodružství

Dobrodružství je psáno pro úplné začátečníky. Družina se vydá do kopců najít obra a získat jeho obrůvky. Moc pěkný relaxační příběh i pro zkušenější hráče - Roleplay a zábava.

Toto dobrodružství zavede postavy na vesnickou letní slavnost. Doslechnou se zajímavé příběhy a ty je povedou do skal pátrat po obrovi. Mohou je potkat lehčí úkoly, nějaký boj se zvěří a hlavně dobrá zábava.

Stáhnout 
(7. 8. 2017 - 945,68 KB)

Volné dobrodružství

Dobrodružství je psáno pro sehranou družinu. Vyžaduje navíc velmi dobrou přípravu vypravěče a pochopení reálií. Půjde o vyšetřování v rámci šlechtické rodiny.

Dobrodružství je navrženo pro sehranou družinu, která ráda za úplatu nakoukne za oponu tajemství poměrně známé obchodnické rodiny. Nevěřte ale všemu, co vám kdo poví, intriky jsou zde na denním pořádku a každý z rodiny chce zahrát svůj neočekávaný tah.
Příběh je vhodný pro vypravěče, který se na něj dobře připraví. Díky detektivní povaze vyprávění obsahuje tento text poměrně hodně geografických reálií a informací o jednotlivých členech rodu. Zápletky se mohou různě prolínat nebo naopak mohou družině chybět kusé informace, které hráči musí téměř vylámat z vypravěče.

Stáhnout 
(7. 9. 2017 - 2,90 MB)

Volné dobrodružství

Dobrodružství je psáno pro družinu začátečníků. Ideální počet hráčů je 3-5. Tento příběh by se dal zařadit jako zábavně hororová fantasy.

Zvládne družina přenocovat v prokletém srubu? Vsaďte sa, vy hrdinové, že v mojim srubu na palúčku nepřečkáte, dokaváť táhlencta kokrhavá beštyja natřikrát slunko nepřivitá! Chajdu si pak kludně možete nechať, ale fčil mi sem postavte flašu Žábovice!

Stáhnout 
(6. 11. 2017 - 3,99 MB)

Turnajové dobrodružství

Dobrodružství je psáno ideálně pro družinu mírně pokročilých až pokročilých postav (3-6 úroveň), Příběh je detektivní horor.

Jednoho chladného podzimního večera se družina dostane k vesnici jménem Blatná. Kolem se motají stíny vesničanů s lucernami a pochodněmi. Volají dívčí jméno a je jasné, že se něco stalo. Je na družině, aby přišla celé záhadě na kloub.

Stáhnout 
(27. 11. 2017 - 4,07 MB)

Volné dobrodružství

Dobrodružství je navrženo pro družinu začátečníků a postav na nižších úrovních, která se rozhodne pomoci prozkoumat podzemní prostory pod tvrzí Hrochův Hrádek.
Příběh je jednoduchý i pro vypravěče, bez spletitých zápletek a postranních příběhů. Vše potřebné je vypravěči i hráčům vysvětleno.

Tento příběh klasického fantasy dává hráčům při průzkumu zavalených podzemních prostor do rukou informaci o úlomcích tajemného amuletu. Ten mohou v několika navazujících dobrodružstvích najít a složit jej dohromady. Jakou mocí artefakt vládne, se však družina nedoví, dokud ho nesloží. Zda si tento amulet dobrodruzi ponechají, nebo ho prodají, je jen na nich.

Stáhnout 
(22. 1. 2018 - 3,41 MB)

Volné dobrodružství

Toto dobrodružství navazuje na úvodní quest "Na Zelené vlně -
Věž kněžky Afry". Příběh je navržen pro družinu začátečníků a postav na nižších úrovních, která se rozhodne pomoci prozkoumat podzemní prostory pod tvrzí Hrochův Hrádek.
Příběh je jednoduchý i pro vypravěče, bez spletitých zápletek a postranních příběhů. Vše potřebné je vypravěči i hráčům vysvětleno.

Toto dobrodružství se odehrává v knížectví Grešlov v podzemních chodbách Kvílivé propasti. Reálie tohoto i navazujících dobrodružství je možné jednoduše přepracovat do jiného světa.
Herní žánr: Tento příběh klasické fantasy hry na hrdiny zavede dobrodruhy k jednomu z úlomků Azurového amuletu.

Stáhnout 
(31. 1. 2018 - 855,06 KB)

Turnajové dobrodružství

Dobrodružství pro družinu postav na páté úrovni. V příběhu je potřeba sesbírat informace, proniknout na chráněné místo a dostat se z něj zpět.

Tento příběh byl napsán pro únorový turnaj DrD v SVČ Ostrava (2018). Je to napínavé dobrodružství zasazené do reálií alchymistické gildy ve městě Milford. Družina získá pohádkově placený úkol, ale čeká ji nebezpečný průnik do zajištěné budovy.

Stáhnout 
(21. 2. 2018 - 1,96 MB)

Turnajové dobrodružství

Dobrodružství pro družinu postav na páté úrovni. V příběhu je potřeba vypátrat podivné okolnosti zmizení přítele a vraždy, ke které ve městě došlo.

Tento příběh byl napsán pro únorový turnaj DrD v SVČ Ostrava (2018). Je to napínavé dobrodružství zasazené do města Ruaron. V něm je potřeba provést pátrání, najít svědky a nakonec odhalit a porazit temného nepřítele.

Stáhnout 
(21. 2. 2018 - 2,65 MB)

Tento minibanner je v grafickém formátu GIF. Animaci můžete použít jako obrázek k propagaci Dračí Hlídky na svých webových stránkách.. Děkujeme.

Animovaný banner s názvem Dračí Hlídka, jako reklamní poutač na náš web.

Stáhnout 
(23. 1. 2017 - 45,72 KB)

Stáhněte si náš promo wallpaper. Ukazuje první město, o kterém se dovíte v souvislosti s alternativním světem pro Dračí Hlídku jménem Domovina.

Wallpaper je obsažen v ZIP souboru ve velikostech 1024x768, 1024x600, 1280x800 a 1920x1200

Stáhnout 
(1. 2. 2017 - 2,34 MB)

Stáhněte si náš promo wallpaper. Jde o oblast trpasličího Středohoří v herním světě zvaném Domovina.

Wallpaper je obsažen v ZIP souboru ve velikostech 1024x768, 1024x600, 1280x800 a 1920x1200

Stáhnout 
(4. 5. 2017 - 3,73 MB)

Stáhněte si náš promo wallpaper! Tentokrát ohnivého mága Drexlera Van Garda, vzdorujícího přesile monster!

Wallpaper je obsažen v ZIP souboru ve velikostech 1024x768, 1024x600, 1280x800 a 1920x1200

Stáhnout 
(1. 6. 2017 - 4,22 MB)

Stáhněte si náš promo wallpaper! Tentokrát symbol Dračí Hlídky! Dračí štít, který na čas zůstal v temnotě. Ten, kdo ho nesl zemřel, ale jeho příběh pokračuje.

Wallpaper je obsažen v ZIP souboru ve velikostech 1024x768, 1024x600, 1280x800 a 1920x1200

Stáhnout 
(15. 7. 2017 - 3,11 MB)

Alchymista - medik! Aneb z temných laboratoří těch, kteří propadli nesmírně zajímavému oboru. A kteří v něm našli tu temnější (a mocnější) stránku.

Wallpaper o velikosti 1920x1200 px ve formátu JPG

Stáhnout 
(8. 10. 2017 - 1,12 MB)

Povídka o jednom trpaslikovi s velmi neobvyklou profesí...

Hodně veselý a zajímavě napsaný humorně detektivní příběh. Autorem je Viktor Beznoha a první povídka nese podtitul : Případ první – Troll z olešnické tvrze

Stáhnout 
(9. 6. 2017 - 584,83 KB)

Další příběh o trpasličím vyšetřovateli Japanovi. Tentokrát o nehodě armádního sboru Alex a dravci :-)

Tentokrát Japan vede vyšetřování dramatické nehody, která způsobí smrt mnoha orků. Příjde tomu všemu na kloub?

Stáhnout 
(2. 8. 2017 - 472,26 KB)